Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

PROKODER STUDIO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Ul. Księdza Piotra Ściegiennego 201

25-116 Kielce

Otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinasowanie projektu nr

POPW.01.05.00-26-0084/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał

obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 Kwota dofinansowania 62.166,81